Høringssvar fra Trond Wingård

Høringssvar

Dato: 08.02.2016

Svartype: Med merknad

Jeg er sterkt kritisk til innstrammingstiltakene som justisdepartementet foreslår.

Vedlegg