Høringssvar fra Universitetet i Bergen

Høyringssvar frå UiB - endringar i utlendigslova

Dato: 08.02.2016

Svartype: Med merknad

Høyringssvar frå UiB - endringar i utlendingsloven

Vi viser til brev, datert 29.12.2015, der vi blir inviterte til å komme med innspel til høyringa om endringar i utlendingslova. Universitetet i Bergen har motteke høyringssvar frå Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium ved Det humanistiske fakultetet. Innspelet frå fagmiljøet på instituttet følgjer som vedlegg.

Vedlegg