Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Arbeidsinnvandrere som kommer utenfor EU

Dato: 29.12.2015

Svartype: Med merknad

Hei

Jeg forstår ikke hvorfor vi, vanlige arbeidsinnvandrere, som får ikke noen ytelser fra NAV skal rammes av disse innstramminger (5 i stedet for 3 år til permanent oppholdstilatelse)?