Høringssvar fra Beate Eiklid

Nei til innstraminger

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Dere har bedt om høringsvvar. Jeg har bare ett, det er at dere må gå tilbake og gjør dette om igjen. Lag en plan som er slik dere selv ønsker at den skal være for barna deres den dagen de er på flukt. Gå bort fra hele intensjonen dere har om at dere skal skremme folk fra å komme. Det er som å bygge en deming som ikke vil holde, når det man må er å lede vannet på rett spor. Det dere må gjøre er å finne måter å integrere folk på så raskt og godt som mulig. Å hindre folk fra å komme hit som flyktninger må vi gjøre på andre måter - med å jobbe enda hardere for å unngå væpnede konflikter, og for å lage så gode forhold som mulig i nærheten av folk der de er på flukt. Vårt lands integreringspolitikk handler om noe annet, å skape et så godt samfunn for alle oss som bor her. Det dere har laget her er oppskriften på det motsatte.