Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Uheldige konsekvenser for ikke-asylsøkere - collateral damage?

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Jeg er en Amerikansk statsborger, gift med en nordmann, og jeg studerer et STEM-fag i Norge (Science, technology, engineering and mathmatics). Mitt mål er først en Master, og så videre til en Ph.D. grad.

Forslaget til innskrenkinger vil ramme studenter som meg. Det vil begrense mulighetene til å nå målene mine og det vil gjøre meg mindre verdifull på markedet. Dette fordi jeg ikke vil kunne delta på utvekslingsprogram, ta forskerstillinger eller internships andre steder i landet eller i utlandet. Med utvidelsen til 5 år for permanent oppholdstillatelse vil jeg i lengre tid være låst til én by, da jeg ikke engang har anledning til å pendle i denne perioden. 

STEM-feltet er konkurransepreget, og med slike begrensninger blir det nærmest umulig å studere på dette feltet i Norge. Den høyere utdanningen i dag krever større grad av fleksibilitet og mobilitet enn før. 

Jeg er ikke spesiell, jeg vet om flere studenter som er i lignende posisjoner. Mange kommer til Norge for å etablere familie og ønsker å studere når de er her. Vi bør legge til rette for de som ønsker å ta høyere utdanning, ikke bare innen STEM-området men også for eksempel enhver utdanning som krever praksis, utveksling eller reisevirksomhet.

Min familie og jeg har bygget livene våre rundt min utdannelsesplan, og dette har allerede vært en stor oppofrelse. Realistisk sett trenger jeg muligheten til å pendle / ha perioder med forskningsoppdrag utenfor hjembyen. Innstrammingene rammer oss og folk som oss uforholdsmessig hardt.