Høringssvar fra Camilla Myrland

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Jeg ber om at de foreslåtte endringer ikke blir innført. Hensikten virker å være å beskytte Norge som land, men vi må ikke miste av syne Norges innbyggere og flyktningene som individer.

Norge er et land hvor individets rettigheter står svært sterkt. Dette må ikke kun gjelde etnisk norske, men alle verdens borgere. De foreslåtte innstrammingene vil innskrenke rettighetene til de svakeste i samfunnet, de som virkelig ikke har noe annet sted å vende seg, ingen til å beskytte seg.

Jeg ber om at høringsforslaget avvises, og at et nytt forslag, med utgangspunkt i hvordan integrering og rask oppfølgelse av individene som kommer hit, kan bedres.

 

mvh,

Camilla Myrland