Høringssvar fra Maja Mcalinden Vikki

NEI til endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II)

Dato: 10.02.2016

Svartype: Med merknad

Denne endringen fører Norge som både er et rikt og utdannet land tilbake i tid. Å anse mennesker som en byrde framfor en ressurs er for meg uforstålig. Frps siste utalleser og forslag er grunnleggende onde. De skaper negative verdier som alle burde vite utfallet av ,segregering, nød, fattigdom, uvitenhet og krig.