Høringssvar fra Juss-Buss

Høringsuttalelse fra Juss-Buss vedrørende forslag om endringer i utlendingslovgivningen (innstramminger II)

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg