Høringssvar fra Sør Hålogaland biskop

Endringer i utlendingslovgivningen (Innstramninger II)

Dato: 08.02.2016

Svartype: Med merknad

Fra Sør-Hålogaland biskop

Sør Hålogaland biskop takker for oversendt dokument og for anledningen til å gi et svar på høringen "Endringer i utlendighetslovgivningen II"

Sør-Hålogaland biskop viser til vedlagte høringssvar fra Oslo biskop. Vi slutter oos til vurderingene og synspunktene i dette høringssvaret, og anser dette også som vårt høringssvar

Mvh

Ann -Helen Fjeldstad Jusnes

biskop

 

 

Vedlegg