Høringssvar fra Aino Lundberg privat

Svar på Innstramminger II

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

jeg stiller meg, som privatperson, bak høringssvaret fra Kirkens Bymisjon.

jeg stiller meg også bak Guro Sibekos høringssvar i poetisk innpakning

med vennlig hilsen og ønske om et varmt og fornuftig samfunn, 

Oslo, den 9.2.16

Aino Lundberg