Høringssvar fra astrid lysfjord

innstramminger i aslysaken

Dato: 08.02.2016

Svartype: Med merknad

Jeg stiller meg bak alle foreslåtte innstramninger i aslysaken