Høringssvar fra Janne Horgen Friberg

Kontraproduktive innstrammingaforslag.

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Denne høringsuttalelsen ønsker å gjøre oppmerksom på at enkelte av regjeringens forslag til innstramminger i utlendingslovgivningen vil virke mot sin hensikt. Eller mer presist; ønske om å regulere og begrense tilstrømning av flyktninger har gjort at man har foreslått visse innstramminger som vil svekke funksjon og integrering hos en større andel av de flyktningene vi lar være i landet. Forslagene vil bidra til å lage en tøffere livssituasjon som vil gjøre at flere flyktninger vil utvikle symptomer som vil kunne sette dem utenfor arbeidslivet, vanskeliggjøre integrering, skape frustrasjon, sinne og marginalisering og medføre økt bruk av helsetjenester og trygdeytelser.
Disse forslagene gjelder særlig strengere krav til botid og økonomi for å kunne søke familiegjenforening. Det gjelder også forslaget om at man avventer til enslige mindreårige asylsøkere blir 18 år før man vurderer å inngi permanent opphold.
Disse forslagene øker følelsen av angst og ustabilitet, svekker identitets følelse og evne til å heles. Det er heller ikke å anbefale å generelt øke tiden med midlertidig opphold før permanent opphold gis.
Det anbefales på det sterkeste å sette inn psykososiale tiltak så tidlig som mulig i mottaksfasen.
Det er til en viss grad slik at vi får de nye landsmenn vi har bedt om.
Selv har jeg arbeidet med flyktninger i flere år som psykolog innen psykisk helsevern 2.linje tjenesten i Oslo.
Jeg vil henvise til forskning av Hans Keilson og Dori Laub.
Samt
ALAYARIAN, A. 2007. Resilience, suffering and creativity, London, Karnac.CLARJE, A. & CLARJE, A. 2010. Human resilience: A fifty year quest, London, Jessica Kingsley.
HAUSER, S. T., ALLEN,J.P., GOLDEN,E. 2006. Out of the woods. Tales of resilient teens., Cambridge, Massachusetts, London, England, Harward University Press. MONTGOMERY, E. 2010. Trauma and resilience in young refugees: a 9-year follow-up study. Dev Psychopathol, 22, 477-489.
SIMICH, L. & ANDERMANN, L. 2014.Refugee and Resilience, Dordrecht, Heidelberg, New York, London, Springer.
UNGAR, M. 2008. Resilience across cultures. British Journal of Social Work, 38, 218-235.