Høringssvar fra Torbjørn Navelsaker

Dokument preget av fremmedfrykt

Dato: 07.02.2016

Svartype: Med merknad

Dokumentet minner sterkt om perioden rett før og under den andre verdenskrig da en rekke land hadde de samme motforestillingene mot å ta imot flyktninger som mange land har i dag. Vi vet hvilke konsekvenser dette fikk den gangen.

Målet for foreslåtte tiltak ser nå ut til å være tindrende klart: Ingen flyktninger skal ha adgang til Norge.

Om flyktninger på tross av regler som skal stoppe dem fra å komme inn i landet allikevel kommer skal de gjennom bruk av nytt regelverk behandles slik at de velger å forlater Norge.  

At man foreslår at flyktninger som ikke følger norske regler kan plasseres i noe verdenssamfunnet kommer til å omtale som konsentrasjonsleire er uforståelig. 

Høringsnotatet vil, om det blir tatt til følge, bli til varig skam for Regjering, Storting og landets innbyggere.