Høringssvar fra Tonje-Kristin Bones Rustad

Merknad til pkt.6.4

Dato: 04.02.2016

Svartype: Med merknad

Høringssvar lagt som vedlegg.

Med Hilsen

Tonje-Kristin Bones Rustad

Vedlegg