Høringssvar fra Arne Jostein Nilssen

FORSLAG TIL INNSTRAMMINGER I UTLENDINGSLOVEN

Dato: 06.02.2016

Svartype: Med merknad

Med så kort frist kan jeg bare kort si at jeg er imot alle forslag til innstramminger i utlendingslovgivningen og som ble foreslått så sent som i dag av Oslo Fremskrittsparti med Christian Tybring-Gjedde som hovedarkitekt hvor Sylvi Listhaug og Siv Jensen av forskjellige grunner ikke var tilstede under selve avstemmingen. Grunnene var jo åpenbare at slike forslag ikke ville tålt offentlighetens søkelys for statsråder og deres bifall for dette nå når valgkampen for 2017 nærmer seg.