Høringssvar fra Stjørdal Arbeiderlag

ARBEIDERPARTIET KAN IKKE STØTTE REGJERINGEN I FLYKTNINGESPØRSMÅLET

Dato: 06.02.2016

Svartype: Med merknad

Dette ble enstemmig vedtatt på Stjørdal Arbeiderlags årsmøte 4.2:
ARBEIDERPARTIET KAN IKKE STØTTE REGJERINGEN I FLYKTNINGESPØRSMÅLET.

Debatten om flyktningene er fortsatt en debatt om mennesker. Bak tallet 31145 skjuler det seg mange skjebner og utallige historier. Få har skrevet det så godt som Per Fugelli: «Vi skal møte de menneskene som vil til Norge med grenser, grenser rundt landet og grenser inne i landet – men også med grunnstoffet: God vilje». Siv Jensen ba i valgkampen norske kommuner si nei til å bosette flyktninger. Kommunene har siden stilt opp med raushet og dugnad, i god norsk tradisjon.

Arbeiderpartiet har en lang tradisjon på vellykket integrering og bør derfor si nei til forslaget om å gjøre det vanskeligere å få familiegjenforening. Når det kan ta opp til 7-8 år før man blir gjenforent med familien, skapes det en stor usikkerhet som kan bidra til dårligere integrering. Dette fastslår UNHCR. Samtidig kan det føre til at hele familier legger på flukt og dermed utrygge situasjoner for disse familiene, høyere asyltall og økte utgifter for den norske stat.

Arbeiderpartiet bør si nei til økt midlertidighet ved opphold. Det vil skape mer usikkerhet for mennesker som venter på å starte livene sine i Norge. Når partene i arbeidslivet uttaler seg kritiske til økt midlertidighet, bør Erna Solberg og regjeringa våkne opp.

Arbeiderpartiet bør si nei til tidsbegrenset opphold for de enslige mindreårige under 15 år. 2 av 10 enslige mindreårige asylsøkere som kom i fjor var barn under 15 år. Forslaget til regjeringen innebærer at en 10-åring som kommer hit alene og får beskyttelse av Norge, risikerer å bli kastet ut den dagen vedkommende fyller 18 år. Hvordan dette skal bidra til bedre integrering, forblir et mysterium. Ankerbarn-argumentet om at man sender sine barn for så å få familiegjenforening, faller også på sin egen urimelighet når kun seks prosent av enslige mindreårige blir gjenforent med familien sin i Norge (SSB, 2014).

De folkerettsstridige returene vi har vært vitne til de seneste dagene, bør også være noe Ap sier kontant nei til. Når FN roper varsku, skal det gå en alarm i Arbeiderpartiet. Det samme skal det gjøre hos regjeringen, og nå må Erna Solberg på banen og svare for om vi skal fortsette å bryte folkeretten eller ikke.

Når Ap sier nei til regjeringens forslag, sier vi samtidig ja til god integrering. Vi sier ja til mer trygghet og større forutsigbarhet for de som har krav på beskyttelse og skal leve sine liv i Norge, og vi sier ja til et Norge som stiller realistiske krav framfor å mistenkeliggjøre og straffe. Og vi viser et lederskap denne regjeringen ikke har evnet å vise.