Høringssvar fra NTL IMDi

Innstramminger fører ikke til bedre integrering

Dato: 19.01.2016

Svartype: Med merknad

NTL IMDi er sterkt kritisk til departementets innstrammingsforslag av utlendingslovgivningen. Generelt mener vi at lovforslagene ikke ivaretar situasjonen for mennesker på flukt på en tilstrekkelig god måte, hverken på kort eller lang sikt. For det andre ser vi ikke at lovforslagene vil medføre bedre integrering i det norske samfunnet.

Vedlegg