Høringssvar fra Rødt Bergen nord

Høringsuttalelse til forslag om innstramminger i utlendingslovgivningen

Dato: 05.02.2016

Svartype: Med merknad

Rødt Bergen nord viser til vedlagte dokument med høringssvaret fra oss.

Vedlegg