Høringssvar fra Per Christian Brown

en skam for Norge!

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Jeg stiller meg fullt og helt bak kritikken mot innstramminger i utlendingslobgivningen som lege Mats Gilbert ytrer i sitt høringssvar.