Høringssvar fra Scandinavian Refugee Rights Activists

Høringsvar - endringer i utlendingloven

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Vi støtter oss med dette bak høringsvaret til Redd Barna. 


Vi mener det i flere tilfeller er uforsvarlig med returer til tredjeland som Russland, Afghanistan, Tyrkia, Libya osv. 
Vi mener det er umenneskelig å holde familier i adskilt i flere år. 
Vi mener alle som har rett til å søke asyl bør slippe inn i Norge uten visumplikt og uten å bli pushet tilbake til Sverige eller Danmark. 
Vi mener vi har plass og ressurser til å ta imot mange fler enn vi har gjort. 
Vi mener Norge må satse mer på rask integrering. 
Vi mener det er uforsvarlig og inhumant å sende mindreårige ut av landet ved fylte 18 år. 

Norge bør prioritere mer på de humane aspektene. 
Vi ønsker oss et varmere og mer inkluderende land og ikke en enda strengere asylpolitikk enn vi allerede har.