Høringssvar fra Jarle Halvorsen

Familiegjenforening - Norske borgere

Dato: 06.01.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg