Høringssvar fra Kvinnefronten

Dato: 09.02.2016

Svartype: Med merknad

Kvinnefronten ønsker å undertegne høringssvaret til KUN - Senter for Kunnskap og Likestilling.