Høringssvar fra Dagfinn Arne Klausen

Norge trenger industri, verdiskaping, infrastruktur og forskning

Dato: 12.05.2018

Svartype: Med merknad

Fastlands-Norge går allerede NOK 260 milliarder underskudd, inklusive sekundærinntekter fra Olje og Gass.

Etterkrigskullene pensjoneres, hvilket innebærer reduserte skatte og avgifter, samt økte pensjoner og sosiale utgifter. Hytter selges, to biler blir til en, og mange velger å bruke sin pensjon i utlandet.

Tll Norge kommer et stort antall migranter, som bidrar til øket underskudd.

Reduseres skatte- avgiftsinntektene med 20%, innebærer dette et øket årlig underskudd på ca NOK 200 milliarder.

Øker pensjoner og sosiale utgifter med 20%, innebærer dette et øket årlig underskudd med ca NOK 100 milliarder.

Samtidig er SPU sårbart for svingninger i Internasjonale Finansmarkeder.

Aksjer er på en mulig topp. Obligasjoner likedan. Dollaren er på vei ned. Det samme er eiendommer i Europeiske hovedstader. En halvering av Fondet er ikke usannsynlig.

Konklusjonen blir: Norge må nå benytte Fondet til å styrke verdiskapende virksomhet i Norge, med tanke på å snu den negative utviklingen i Norges Fastlandsøkonomi, og forberede seg på redusert aktivitet i oljesektoren.

Videre må Oljefondet verdisikres, ved å følge Internasjonale Sentralbanker eksempel, å investere i fysisk Gull og Sølv.

Vedlegg