Høringssvar fra Besteforeldrenes klimaaksjon

Det er både etiske og finansielle grunner for at Statens pensjonsfond utland bør brukes som et virkemiddel i klimapolitikken. Uttrekk fra olje og gass er et steg i riktig retning

Dato: 11.05.2018

Svartype: Med merknad

Se vedlagte høringssvar

Vedlegg