Høringssvar fra Advokatforeningen

Dato: 02.06.2020

Vedlagt følger Advokatforeningen sin uttalelse.

Vedlegg