Høringssvar fra Forbrukerombudet

Forbrukerombudets høringsuttalelse til forskrift om overtredelsesgebyr etter universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven

Dato: 07.09.2017

Svartype: Med merknad

Vedlegg

Til toppen