Høring om overtredelsesgebyr etter universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven

Høringssvar fra Forbrukerombudet

Forbrukerombudets høringsuttalelse til forskrift om overtredelsesgebyr etter universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven

Dato: 07.09.2017
Svartype: Med merknad

Vedlegg