Forsiden

Høringssvar fra Norges Interne Revisorers Forening

Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten - Høringssvar

Dato: 01.02.2016

Svartype: Med merknad

Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) viser til høringsnotat av 30.10.2015 og ønsker å komme med innspill selv om vi ikke formelt er satt opp som høringsinstans.

Vi velger å legge ved våre kommentarer i eget vedlegg.

Vedlegg