Forsiden

Høringssvar fra Helse Nord RHF

Høringssvar forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Dato: 29.01.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringssvar fra Helse Nord RHF.

Høringssvaret er avgitt under forutsetning av styrets godkjenning i møte 3. februar 2016 (styresak 7-2016)

Vedlegg