Forsiden

Høringssvar fra Fredrikstad kommune

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune - forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Dato: 04.02.2016

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelsen er behandlet i eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2.2.16 og helse- og velferdsutvalget 3.2.16.

 

 

Vedlegg