Forsiden

Høringssvar fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Dato: 01.02.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt er FFOs høringssvar til Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.

Vedlegg