Høringssvar fra Ålesund kommune, Eldrerådet

Dato: 23.10.2019

Se vedlagte sak fra Eldrerådet i Ålesund kommune.

Vedlegg