Høringssvar fra Frøya kommune

Dato: 18.10.2019

Eldrerådet slutter seg til de endringene i verdighetsforskriften pkt. 1 §3 med ny bokstad I, at par som ønsker det skal kunne bo sammen.

Viss forholdet tilsier at de ikke bør bo sammen (medisinske forhold) så bør de ha egne rom ved samme institusjon.