Høringssvar fra Eldrerådet i Rollag kommune

Dato: 01.10.2019

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår følgende endring i verdighetsforskriften: § 3 bokstav i, At par som ønsker det skal kunne bo sammen. Eldrerådet i Rollag kommune slutter seg enstemmig til forslaget.