Høringssvar fra Bærum kommune

Dato: 21.11.2019

Den enkelte kommune kan innen rammen av dagens regelverk selv vedta å innføre samboergaranti. Bærum kommune mener derfor at den foreslåtte endringen i § 3 i forskrift 12. november 2010 nr. 1426 om en verdig eldreomsorg ikke er nødvendig.