Høringssvar fra Telemark fylkeskommunale eldreråd

Dato: 07.11.2019

Telemark fylkeskommunale eldreråd behandlet høringssaken i sitt møte 5.11.2019, og fattet slikt vedtak i saken:

"

Eldrerådet er positive til endringen i §3, ny bokstav i) At par som ønsker det skal kunne bu saman. Rådet ser etiske og praktiske utfordringer ved endringen, eksempelvis dersom pleietrengende faller bort.

"

Vedlegg