Forsiden

Høringssvar fra Eldrerådet i Eidsvoll kommune

Dato: 21.11.2019

Eidsvoll kommune vurderer at innføring av samboergaranti kan ha flere positive sider, men vil påpeke at ordningen er mangelfullt utredet. Dette gjelder særlig spørsmål knyttet til økonomiske konsekvenser for kommunen, størrelsen på egenbetaling for partner, samt uklarhet rundt borett for gjenlevende ved dødsfall.