Forsiden

Høringssvar fra Eldrerådet i Asker

Dato: 28.11.2019

Høringssvar fra eldrerådet i Asker

Eldrerådet slutter seg til rådmannens vurderinger angående høringen om samboergaranti. Se høringssvaret fra Asker kommune.