Høringssvar fra Stord kommune

Dato: 15.11.2019

Vedlagt ligg høyringsuttale frå Stord kommune. Politisk vedteke i Utval for rehabilitering, helse og omsorg 14. 11.2019.

Vedlegg