Forsiden

Høringssvar fra Eldrerådet i Møre og Romsdal fylkeskommune

Dato: 14.11.2019

Eldrerådet i Møre og Romsdal fylkeskommune har behandla saka som RS 24/19, i møte 12.11.19

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 12.11.2019 Eldrerådet sluttar seg til forslaget om endringar i forskrift om ein verdig eldreomsorg - samboargaranti.

Vedlegg