Forsiden

Høringssvar fra Arendal kommune

Dato: 28.11.2019

Arendal bystyre vedtok i møte 21.11.19 følgende høringssvar:

Arendal bystyre slutter seg til forslaget om å endre Forskrift om en verdig eldreomsorg – samboergaranti.

Arendal bystyre anbefaler at garantien begrenses til personer hvor begge har vedtak om kommunale tjenester og viser for øvrig til problemstillingene nevnt i rådmannens saksframlegg.

Mange sykehjemsrom er for små til å gi plass til to personer. Regjeringen bør se til at Husbanken kan gi ekstra investeringsstøtte til kommuner som ved utbygging av nye plasser vil tilrettelegge for at ektefeller/samboere kan bo sammen.