Høringssvar fra Rendalen kommune

Dato: 29.11.2019

Vedlagt følger høringssvar fra kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset (FARTT kommunene). Det er ett felles svar, men pga utfordringer med signaturer og reiser, sendes svaret i to eksemplarer, signert av Alvdal og Rendalen i den ene og Tolga og Rendalen i det andre. Fra Tynset og Folldal vedlegges mail fra disse med bekreftelse på signatur fra disse.

Mvh Geir Arne Nordfjord, Rendalen kommune

Vedlegg