Høringssvar fra Eldrerådet i Målselv kommune

Dato: 28.11.2019

Viser til møte i Eldrerådet den 19.11.19, der sak RS 46/2019 ble behandlet.

Det ble fattet slikt vedtak:

Rådet støtter forslaget om endring i forskriften og har følgende tilføyelser:

i) At par som ønsker det skal kunne bo sammen dersom det er mulig.

c) Et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut, samt nødvendig hjelp til personlig hygiene.

Når en av ektefellene får tilbud om sykehjemsplass skal den hjemmeboende få tilbud om hjemmehjelp fra dag én.

Vedlegg