Høringssvar fra Norges Høyesterett

Høring - forslag om endringer i pakkereiseloven

Dato: 24.10.2018

Svartype: Ønsker ikke kommentere

Høyesterett kommer ikke til å avgi høringsuttalelse i denne saken.

 

Med vennlig hilsen

Øistein Aamodt

assisterende direktø

Norges Høyesterett