Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Dato: 10.12.2018

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.