Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 498660

Dato: 20.08.2020

Våren viste at det var feil å fravike fraværsgrensen. De flinke og pliktoppfyllende elevene møtte på teams mens de som har lett for å skulke ble fort borte. På vår skole kan elevene logge seg på teams dersom de sitter i karantene hjemme, da føres det ikke fravær. Jeg ønsker at fraværsgrensen på 10% opprettholdes fordi mange elever trenger denne for å strukturere seg selv. Skolene kan oppfordres til å bruke teams eller likninde for at elevene som er i karantene kan følge undervisningen.