Høringssvar fra Viken fylkeskommune

Dato: 21.08.2020

Supplering til allerede innsendt høringssvar fra Viken fylkeskommune.

En av de 58 videregående skolene i Viken fylkeskommune har kommet med følgende ønsker om presiseringer i forskriftsteksten:

  • Slik forslaget leses hos oss, gjelder unntaket bare dokumentasjonskravet. Det bør bety at fravær i utgangspunktet uansett skal føres, men at fraværet kan unntas fraværsgrensen hvis det dokumenteres med egenerklæring. Dette bør presiseres i ordlyden.
  • Når dokumentasjonskravet frafaller også ved fravær på vitnemålet, er det uklart om dette fortsatt gjelder kun fra fjerde fraværsdag. Hvis dette er meningen (noe jeg tenker det bør være), bør det også presiseres.