Høringssvar fra Geir Magne Karlsen

Dato: 19.08.2020

Det bør også bli unntak for legeattest i Økonomiforskrift til friskoleloven §4.4a. Hvis ikke det kommer et slikt unntak så vil friskolene få store problemer med å skaffe slik legeattest når elevene ikke har noen egeninteresse av å skaffe legeattest.