Høringssvar fra Stend vidaregåande skule

Dato: 20.08.2020

Vi støtter forslaget om at elever kan skrive egenmelding ved kortvavrig fravær