Høringssvar fra Viken fylkeskommune

Dato: 21.08.2020

Høringsuttalelse – forslag til midlertidige forskriftsendringer - fraværsgrensen og fraværsføring

Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune anerkjenner behovet for å lette på dokumentasjonskravene i den smittesituasjonen som nå har oppstått.

Vi vil peke på at det ikke er fravær når eleven får undervisning over nett, noe som i høy grad vil bli praktisert når eleven sitter i karantene, eller er smittet, men symptomfri (i isolasjon).

Det synes hensiktsmessig at eleven ikke må innhente dokumentasjon fra lege når sykdom er konstatert eller gir symptomer. Når test er gjennomført, burde ellers testresultat kunne tjene som dokumentasjon.

Viken fylkeskommune vil foreslå at begrepet «forelder» i forslag til forskrift, byttes ut med «foresatt»

I § 14 – Midlertidig unntak fra reglene om fraværsgrensen og reglene om føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis for elever på vg.4 påbygging, fremstår følgende setning som uklar:

«For at fraværet skal kunne anses som dokumentert, må fraværet være nødvendig for å gjennomføre prøven.»