Høringssvar fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Dato: 21.08.2020

Vi ber departementet vurdere om det kan være hensiktsmessig å utvide perioden for de midlertidige reglene til f.eks. 1. januar 2021. Dette for å skape noe mer forutsigbarhet for sektoren i en tid med stadige endringer i regelverket.

Utover dette har vi ingen merknader til høringen.